מצלמות במרחב הציבורי הולמס פלייס - חדר כושר הולמס פלייס Holmes Place

– מאגר מצלמות הולמס פלייס |  מס’ זיהוי ברשם XXXנכניס מספר כשיהיה. מפנה לעמוד הזה XXX  | מנהלת מאגר: ליאת קטרי נהון

– מדיניות הצבת השלטים (יצורף קישור למדיניות כשיהיה)

– הצבת שלטים “האזור מצולם” בכל האזורים המצולמים

– קישור לחוק הגנת הפרטיות ותיקוניו באתר משרד המשפטים

– הנחיות רשם מאגרי המידע לנושא שימוש במצלמות אבטחה ומעקב