חוק שכר שווה - חדר כושר הולמס פלייס Holmes Place

הוגנות ושוויון הם ערכים בסיסיים בתפיסת היומיום של קבוצת הולמס פלייס.

כפועל יוצא, שואפת החברה לקיום וקידום שוויון בין מגדרי בקרב אנשי צוותה.

בשנת 1996 חוקק בישראל חוק שכר שווה לעובדת ולעובד מתוך מטרה לנסות ולהתגבר על האפליה בין נשים לגברים בשוק העבודה, בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה.

החוק קובע כי עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך.

לאחרונה נכנס לתוקפו תיקון לחוק, המטיל על מעסיקים העונים על תנאים מסוימים, חובה ליידע אחת לשנה באופן יזום את עובדיהם באשר לשיעור פערי השכר הממוצע בין נשים לגברים במקום העבודה, לצד פרסום דו”ח פומבי.

במסגרת תיקון זה, העובדים מפולחים לקבוצות עובדים בעלי מאפיינים דומים, כך שההשוואה של פערי השכר בתוך כל קבוצה תהיה בעלת ערך אמיתי ורלוונטי לתחום העיסוק.

בהתאם לדרישות החוק, מפרסמת קבוצת הולמס פלייס את הדו”ח הפומבי לשנת 2022.

בדו”ח מוצגות 12 קבוצות בעלות מאפיינים דומים ככל הניתן.

מהבדיקה שנערכה עולה כי פערי השכר בין גברים ונשים אינם משמעותיים ברוב המכריע של הקבוצות, ואף במחצית מהקבוצות נמצאו פערי שכר לטובת הנשים.

חשוב לציין כי רוב הפערים (הן לטובת הגברים והן לטובת הנשים) עולים מסיבות של עבודה בשעות נוספות, וותק וניסיון, מאפיינים ייחודיים למקצוע ותגמול עבור ביצועיים עסקיים.

קבוצת הולמס פלייס תמשיך בהתנהלותה השוויונית והמכבדת כל אדם באשר הוא, כמו גם בהמשך קידום השוויון הבין מגדרי.

לצפייה בדוח המלא הקליקו כאן >>