Freezeorprofit - חדר כושר הולמס פלייס Holmes Place

שלום ,

על מנת שנוכל להמשיך לממש את חזון one life. Live it well. אנו מציעים לכם 2 חלופות לבחירה לתקופה בה המועדון יהיה סגור:

1. Holmes Place Founders – לא מקפיאים את המנוי בתקופה בה המועדונים סגורים ובתמורה מקבלים שדרוג למנוי פלטינום, כניסה ללא עלות לשידורים החיים של שיעורי הסטודיו מהמועדונים (כ-16 שיעורים ביום), ובנוסף, על כל פרק זמן בו המועדון סגור, תקבלו פרק זמן כפול לסוף המנוי! (לדוגמה, במידה והמועדונים יהיו סגורים למשך חודש – תקבלו חודשיים במתנה בסוף המנוי עם פתיחת המועדונים מחדש).

2. Holmes Place Freezers - במידה ובכל זאת תבחרו להקפיא את המנוי בזמן התקופה בה המועדונים סגורים, תוכלו לבחור במסלול ההקפאה והמינוי יתחדש מיד עם פתיחת המועדונים.

אנא ביחרו את האפשרות המתאימה לכם: